• ساعت : ۱۴:۴۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ 
برگزاری دومین جلسه رویداد فناورانه در حوزه آب كشاورزی

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی با مشارکت  دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی  در نظر دارد بـا حمـایت و مشارکت کلیه مجموعه هاي دولتی و خصوصـی مرتبط، رویـداد فناورانه در مقیاس ملی با موضوع "احصاء نیازها و جذب ایده هاي فناورانه در زمینه آب کشاورزي" را با هدف ارتقاء بهره وري و مصرف بهینه آب در بخش کشاورزي در سال جاري برگزار نماید. دومین  جلسه هماهنگی و هم اندیشی به همین  منظور در محل سالن شـهید هاشمی نژاد   مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی  در محل سالن شـهید هاشمی نژاد  تشکیل گردید.در ابتدای جلسه دکتر حقایقیی مقدم ریاست دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی  در راستای اهداف رویداد سخنرانی نمودند و    کلیه حاضرین از جمله نمایندگان شرکت " رام پلاست شرق "  و   کشاورزان برتر  استان   ،   را جهت  حمایت و مشارکت  در خصوص برگزاری این رویداد  دعوت نمودند .

n43.jpg

امتیاز :  ۴/۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.1.15.0
    V6.1.15.0