• ساعت : ۱۱:۴۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ 
نشست مدیران مراكز رشد و پردیس های شرق كشور

در این نشست   که در تاریخ 6 دی ماه 1402 در زاهدان برگزار گردید ، تجربیات ۲۵ مدیر مرکز رشد و پردیس فناوری از ۳ پارک خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در زمینه های جذب و پذیرش، نظارت و ارزیابی، منتورینگ و استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید دانش بنیان با اشتراک گذاشته شد. ۳ کارگروه در زمینه صنایع کشاورزی، معدنی و اقتصاد دیجیتال متشکل از مراکز رشد ۳ استان مصوب گردید. دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی  خراسان رضوی به عنوان  مسئول پیگیری و دبیر کارگروه کشاورزی با رای اکثریت حاضرین انتخاب شد.

photo8765707203.jpg

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.9.0
    V6.1.9.0