• ساعت : ۱۴:۱۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ 
شبكه سازی شركتهای فناور با مركز توسعه تجارت فناوری و نوآوری

چهارشنبه 29 ام آذر ماه ، جلسه دورهمی با حضور شرکتهای فناور و مرکز توسعه تجارت فناوری و نو آوری برگزار گردید.در این شبکه سازی ضمن آشنایی با واحدهای فناور مستقر در دهکده  ، جناب آقای افشاریان به عنوان نماینده مرکز توسعه تجارت راهکارهای چالشهای  صادرات  صادرات محصولات فناور  و حل را مطرح و تمایل این مرکز را در کمک به صادرات  محصولات حوزه کشاورزی  اعلام نمودند .در این جلسه جناب آقای مهندس زنگنه از کارگزاران حقوقی پارک علم و فناوری حضورداشتند و شرکتها را با قوانین حقوقی و نوع قراردادهای فروش آشنا کردند.

n52-2.jpg

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.15.0
    V6.1.15.0