تماس باما
 

نشانی پستی : مشهد ، بزرگراه شهيد سلیمانی ، روبروی پلیس راه مشهد نیشابور، دهکده فناوری ونوآوری کشاورزی ، منابع طبیعی و صنایع غذایی    

 

کدپستی : 66466-91659

تلفن: 33822064-33822350-33822370-33822380-051

  آدرس مکاتبات الکترونیکی : anftiv@areeo.ac.ir  
  ارتباط مستقیم با ریاست دهکده : sahm51@yahoo.com , a.haghayeghi@areeo.ac.ir
 

 


6.1.15.0
گروه دورانV6.1.15.0