چشم‌انداز 

استقرار و استمرار تولید و اقتصاد

دانش بنیان  كشاورزي در منطقه و کشور و كسب رتبه‌ اول تولیدوکاربری فناوریهای نوین دربخش كشاورزي، منابع طبيعي و صنايع غذايي

رسالت  و ماموریت دهکده نوآوری و فناوري كشاورزي، منابع طبيعي و صنايع غذايي

دهکده نوآوری و فناوری كشاورزي، منابع طبيعي و صنايع غذايي خراسان رضوي نهادي است که تحت مديريت متخصصين کسب و کار و كشاورزي،برای توانمندسازی نوآفرینان و کارآفرینان برای ايجاد و توسعه‌ي مشاغل و حرفه‌هاي جديد بخش كشاورزي در قالب واحد‌هاي نوپاي فعال در زمينه‌هاي مختلف علمي منتهي به فناوري كه با اهداف اقتصاد متكي بر دانش و توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و استفاده بهینه از منابع نیروی انسانی و دانش در جهت تولید ثروت در بخش های مختلف کشاورزی با رویکرد شبکه سازی و به هم رسانی و استفاده از توان واحد های صنعتی مادر تشكيل شده است.وظایفی که برای دهکده مشخص شده اس به شرح زیر می باشد:

 

 • ارتباط موثر و هماهنگی با مراکز ارائه دهنده خدمات پشتیبانی و فناوری.
 • پیشنهاد برنامه اجرایی سالیانه واحد بر اساس شاخص های بودجه متناسب با اهداف راهبردی پارک.
 • اجرای برنامه ابلاغی و مصرف بهینه منابع تخصیصی با در نظرگرفتن اولویت ها.  
 • برنامه ریزی لازم جهت اخذ و تمدید مجوز فعالیت مرکز مطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 • انجام کلیه فعالیت های مرتبط با جذب و پذیرش هسته ها و واحدهای فناور.  
 • انجام کلیه فعالیت های مرتبط با نظارت و ارزیابی واحدهای فناور عضو و تنظیم و ارائه گزارش های تحلیلی.
 • تهیه و تنظیم برنامه توانمندسازی برای هریک از هسته ها و واحدهای فناور مرکز.
 • تصویب و تخصیص اعتبار حمایتی به واحد‌های فناور.
 • پیگیری تامین نیاز شرکت ها از طریق واحدهای ذیربط در پارک.
 • بررسی و پیشنهاد صدور یا لغو مجوز واحدهای فناور.
 • تکمیل و به روز رسانی اطلاعات هسته ها و واحدهای فناور در سامانه های مرتبط.
 • ایجاد، توسعه و گسترش شبکه شرکت های فناور عضو و تقویت شبکه همکاری با سایر واحدهای فناور پارک و اجزای زیست بوم فناوری منطقه.
 • توانمندسازی واحدهای فناور رشد یافته جهت دستیابی به شاخص های پذیرش در امور موسسات.
 • انجام امور مربوط به توسعه مرکز و بهبود فعالیت های اجرایی.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

 

ما با ارائه‌ي خدمات حمايتي و پشتیبانی از ايجاد و توسعه‌ي حرفه‌هاي جديد در زمينه‌هاي مختلف كشاورزي ، منابع طبيعي و صنايع غذايي منتهي به فناوري و اقتصاد دانش بنیان اهداف خود را دنبال خواهیم نمود. این اهداف عبارتند از :

 • بسترسازی برای تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی و
 •  کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری
 • ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از فعالیت های نوآورانه و 
 • خلاقیت نیروهای پژوهشگر جوان
 • ایجاد فضای لازم برای گسترش موسسات کوچک و متوسط 
 • دانش‌گرا در زمینه‌های فناوری کشاورزی
 • پشتیبانی های لازم درجهت ساختارسازی و تثبیت ایده فناورانه
 • تأمین محل کار(به صورت اجاره) وتجهیزات و تاسیسات موردنیاز واحدهای فناور
 • خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی، اطلاع رسانی، مدیریتی، حقوقی، مالی، اعتباری، پروژه یابی و بازاریابی
 • آموزش های تخصصی ویژه و مشاوره به صاحبان ایده  ازجمله در خصوص چگونگی ثبت ایده و مراحل آن
 • حمایت از توانمندسازی و توسعه سازمانی واحدهای فناور

 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0