دوره ای دربازه 6 تا 9 ماه است که در آن ، به افراد و یا گروه های مستعدی که دارای ایده های نوآورانه کشاورزی هستند،

مشاوره و آموزشهای لازم برای آشنایی با بازار، شناسایی گروه کاری، تثبیت ایده کاری و هویت حقوقی مستقل داده می شود.

در صورت موفقیت در این دوره مقدماتی و کسب هویت مستقل حقوقی، واحدهای نوپا می توانند متقاضی استقرار دردهکده کشاورزی  شوند.

زمان این دوره تا  12 ماه  قابل افزایش است.

شرکتهای زیر در مرحله رشدمقدماتی و مستقردر دهکده می باشند (31 عضو فناور ):

فیدار یاران دام توس ماشین سازی رادمان بهراد
افق توس فریمان فن آوران شیمی برتر
فرتاک رویش سبز بهین زراعت ایرانیان
اتحادیه خوراک دام عشایر مینا آرد شرق
مبین اقتدار صنعت گوشت کیا دشت طوس
افق فناوران نوآور آریا پرتو آزمای فاران
دانش محور نوآوران آسیا اکسیر سلامت (سنا)
کیمیا افق رویش سبز آریا برهمند اوراسیا
نوآوران کشاورزی صنعتی مهربان اوشیدا نانو زیست فناوری
تجارت پرور آبتین توس پردازش شرق
گروه پژوهشی توکسی­ سان صدرا بذر
غلات ماشین خراسان  پویندگان اکسیر گیاهی طبیعت
آروند سازه ایرانیان پایا گیاه زیست فناور خاورمیانه
صحرا شرق پایدار گروه زنبورداری متحرک پویا
دامون بذر افق دانش رهاب توسعه رشوانلو
 

 

   
       
       
       

 

 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0