نام  واحد فناور: ریزفناوری باغات پارت

سال تاسيس : 

سال ورود  : 1389 

ايده محوري :  

 نوع مجوز : دانش بنیان - واحد فناور

 حوزه فعالیت : 

محصولات : 

مدیر عامل :  زهرا شعبانی

آدرس پستی : استان خراسان رضوی - مشهد -  دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی ، منابع طبیعی و صنایع غذایی

آدرس پست الکترونیک شرکت: sh_at66@yahoo.com

شماره تماس : 

 محل استقرار: دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی ، منابع طبیعی و صنایع غذایی

 

 6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0