رئیس دهکده 
نام و نام خانوادگی: سيدابوالقاسم حقایقی مقدم 
مدرک و رشته تحصیلی : دکتری مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی

تلفن مستقیم: 33822380
پست الکترونیکی : sahm51@yahoo.com , a.haghayeghi@areeo.ac.ir

پیشینه‌ علمی و پژوهشی

معاون دهکده 
نام و نام خانوادگی: مهدا متولی حقیقی 
مدرک و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد- مهندسی کامپیوتر، مدیریت فناوری اطلاعات
تلفن مستقیم: 33822370
پست الکترونیکی : m.motevalli@areeo.ac.ir

 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0