• ساعت : ۱۱:۵۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ 
عقد قرداد همكاری با سازمان انرژی اتمی

image_logo.gif

پیرو برگزاری نمایشگاه فناورانه  مربوط به رویداد "فن دانه"  قرداد همکاری فیمابین سازمان انرژی اتمی ایران  شرکت توسعه کاربرد پرتوها و شرکت " پرتوآزمای فاران " مستقر در دهکده فناوری، کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع غذایی خراسان عقد گردید.این قرارداد با هدف توسعه همکاری های مشترک در تولید و فروش محصولات متقابل، تبادل تجربیات و بهره برداری از توانمندی های علمی و امکانات طرفین بسته شده است.

letter.gif

 

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.1.9.0
    V6.1.9.0