دوره ای دربازه 6 تا 9 ماه است که در آن ، به افراد و یا گروه های مستعدی که دارای ایده های نوآورانه کشاورزی هستند،

مشاوره و آموزشهای لازم برای آشنایی با بازار، شناسایی گروه کاری، تثبیت ایده کاری و هویت حقوقی مستقل داده می شود.

در صورت موفقیت در این دوره مقدماتی و کسب هویت مستقل حقوقی، واحدهای نوپا می توانند متقاضی استقرار دردهکده کشاورزی  شوند.

زمان این دوره تا  12 ماه  قابل افزایش است.

شرکتهای زیر در مرحله رشدمقدماتی و مستقردر دهکده می باشند (34 عضو فناور ):

بیتا ژن گستر جام زیست فناوری شب تاب 
صدرا بذر گنجینه چرخه حشرات
اتحادیه شرکتهای تعاونی خوراک دام عشایر بهین زراعت ایرانیان
بنیان دوروم شرق مشهد هرتز
سرچشمه جوانی مهر پردیس فن آوران شیمی برتر
گروه افق توس فرتاک رویش سبز
پردیس دارو آروند پرتو آزمای فاران
مبین اقتدار صنعت گوشت ماشین سازی رادمان بهراد
فیدار یاران دام توس افق فناوران نوآور آریا
سپهراورنگ زیست پویا نفیس فراورده سبز
گهر مکمل شرق اوشیدا نانو زیست فناوری
طراح ماشین بارثاوا  گروه مهندسی آرپا
نوآوران کشاورزی صنعتی مهربان اکسیر سلامت (سنا)
کیمیا افق رویش سبز آب خاک گیاه سبزگستر نوین
تجارت پرور آبتین در حال تاسیس-تولید پماد بر پایه گیاهان دارویی برای درمان بیماری ورم پستان دام

دانش محور نوآوران آسیا

 
در حال تاسیس- تولید توکسین بایندر (جاذب سموم) پلیمری دارای ویتامین ث  

 

 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0