نام و نام خانوادگی: مریم فنودی
مدرک و رشته تحصیلی : کارشناسی  - مهندسی فناوری اطلاعات
تلفن مستقیم: 33822350
پست الکترونیکی : maryam_fanodi@yahoo.com

   

 

 

 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0