دوره رشد دوره ای است حداکثر 3 ساله که در طی آن یک واحد فناوری خصوصی با تعقیب ایده ی محوری مناسب و
متکی بر فناوری، به یک موسسة فعال و موفق اقتصادی تبدیل میشود. روند رشد واحدهای فناوری در طی حضور در
مرکز رشد بر اساس شاخصهای زیر مورد بررسی قرار میگیرد.

                   بلوغ  علمی                           بلوغ مالی                                     بلوغ سازمانی

لازم به ذکر است زمان این دوره برای 20 درصد  تا 5 سال قابل افزایش است.

لیست شرکتهای در مرحله رشد به شرح زیر می باشد:

 صحرا شرق کیمیا آریو رباتیک پویا
فناوری های شناختی تاو زعفران جام  نوآوران بسپار بیژن یورد      
 آرمان حامی طبیعت آویژه ماشین سازی فرتاک تاو خراسان
بهدان فناور بارثاوا آژند فناورهیواد
تجارت کشت زینگر شمیم فرآورتوس 
بهینه سازان صنعت دام و طیور چکاوک خلج ماشین خراسان
طلای طبیعت کوهرنگ هامان بذر ره آورد دانش
توسعه کشت و صنعت فرنیک فناواران زرین گوهر
آیسان صنعت رسام گستر الگوریتم زیست حشرات
توسعه فناوری جوانه سبز یگانه کارآفرینان تدبیراندیش
خوراک آلی یکتا شرق آینده پژوهان بایوپروتئین
پیشتاز صنعت عطا ملک جوینی ​​رایکا گستران نوین توسعه ایلیا
اصلاح گران آریا بذر کیمیا صنعت رایمند
کاوش فناور کارتوس حافظان سلامت گیاه ویرا

 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0