دانشگرایان نوین دلسا سبز آتیه کاوش دانش محور زیست راندمان ریز فناوری باغات پارت
  chakavak-lego.jpg zinger_logo.jpg logo1.jpg sahra_logo.jpg
  بهینه سازان صنعت دام و طیور چکاوک  تجارت کشت زینگر  هامان بذر صحراگشت کیمیا 

 


پارک علم و فناوری خراسان

مرکز شرکتهای دانش بنیان

معاونت علمی و فناوری

صندوق نوآوری و شکوفایی

 

انجمن شرکتهای دانش بنیان

انجمن مراکز شتابدهنده

 

مرکز رشد دانشگاه فردوسی

 

سازمان جهاددانشگاهی استان

 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران

مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

 

سازمان جهاد کشاورزی

 

 6.1.15.0
گروه دورانV6.1.15.0